Leger des Heils Lelystad 24-9-2017

26 september 2017 Marinus den Harder 0 Comments

“Ontmoeting in de stilte”

Zondag 24 september 2017 mochten wij meewerken aan een dienst bij het leger des heils in
Lelystad. Een dienst met het leger is altijd een bijzondere dienst!
Ons eigen koorlid Marjo Verhoek ging voor met het thema “Ontmoeting in de stilte”.
Het was alles behalve een stille dienst, we mochten zingen over de pijn die het leven soms kan doen,
dat we dagelijks getuigen mogen zijn van Gods liefde maar ook over de wens dat zijn koninkrijk
spoedig mag komen.
Het was ontroerend om door de gemeente toegezongen te worden met een zegenwens. Laten we
een zegen zijn voor elkaar, dagelijks omringt zijn met zijn liefde en hem ontmoeten in de stilte of juist
in de drukte.Leger des Heils Lelystad

Previous Post

Next Post